Fiskalizacja kasy fiskalnej

Fiskalizacja kasy fiskalnej, inaczej wprowadzenie w tryb fiskalny, jest to jednorazowy proces przełączenia kasy z trybu szkoleniowego w tryb rejestracji. Jest to proces, nie podlegający cofnięciu. Od momentu fiskalizacji kasy, cały utarg zapisuje się do nieulotnej pamięci fiskalnej, co oznacza, że zapis wszystkich transakcji jest dokładny i bezpieczny.

Kto wykonuje fiskalizację kasy fiskalnej?

Fiskalizacja kasy fisklanej wykonywana jest przez uprawnionego przez producenta kasy serwisanta. Serwisant musi posiadać ważne uprawnienia do serwisowania danego modelu kasy. Uprawnienia ważne są 12 miesięcy. Potwierdzeniem jest legitymacja serwisanta, wydawana przez producenta oraz wpis na stronie serwisantów Cenralnego Repozytorium Kas. Link do Wyszukiwarki uprawnień serwisantów. Aby mieć pewność sprawdź nasze uprawnienia wpisująć numer uprawnień jednego z naszych serwisantów: NOV/368.

Co jest niezbędne do fiskalizacji kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna oraz książka kasy rejestrującej, która była wraz z urządzeniem. Niezbędne są dane Twojej firmy:

 • numer NIP (przeczytaj więcej o numerze NIP>>)
 • dane adresowe firmy
 • dane miejsca instalacji oraz placówki jeśli znajduje się ona pod innym adresem
 • baza towarów
 • stawki podatkowe dotyczące towarów i usług które będziesz sprzedawać na kasie.

Możesz przekazać serwisowi dodatkowe informacje, jak:

 • pliki logo Twojej firmy do nagłówka
 • listę rabatów które mają być zaprogramowane, itp.

Dla kas Online niezbędny jest internet. Warto dodać, że w tej sytuacji możesz używać internetu stacjonarnego, zainstalowanego w Twojej firmie. Jeśli akurat znajdujesz się poza firmą, możesz korzystać z opcji mobilnej, na przykład z telefonu.

Jak przebiega fiskalizacja kasy fiskalnej?

Podczas wprowadzania kasy w tryb fiskalny wprowadzane są do niej podane przez Ciebie dane firmy oraz pozostałe ustawienia kasy fiskalnej. Jednak jedynym niezmienialnym ustawieniem jest numer NIP. Cały proces fiskalizacji wygląda najczęściej w sposób opisany poniżej:

 • serwisant programuje kasę fiskalną według danych dostarczonych przez Ciebie
 • przed fiskalizacją drukowany jest raport zawierający wszystkie wprowadzone dane
 • Serwisant prosi Cię o sprawdzenie, w szczególności numeru NIP, oraz potwierdzenie poprawności danych poprzez podpis
 • podpisany wydruk trafia do teczki kasy fiskalnej przechowywanej w serwisie (jest on zabezpieczeniem serwisu na wypadek podania przez Ciebie niewłaściwego numeru NIP)
 • serwisant zatwierdza fiskalizację
 • serwisant plombuje kasę

Potwierdzeniem zafiskalizowania jest wydruk raportu dobowego. Raport o numerze 1 przypinamy do książki kasy rejestrującej (my przypinamy go do ostatniej strony książki). Nastepnie serwisant wypełnia wszystkie niezbędne informacje w książce serwisowej. Często, dodatkowo wykonuje kopie strony z raportem, aby została ona w teczce kasy.

Ostatnią czynnością są Twoje podpisy w książce kasy, potwierdzające odbiór kasy, dostajesz fakturę na wszystkie czynności. Od tego momentu kasa jest gotowa do pracy.

Wprowadzenie niewłaściwego numeru NIP do kasy fiskalnej

Uwaga. Wprowadzenie podczas fiskalizacji niewłaściwego numeru NIP jest jednoznaczne z wymianą pamięci fiskalnej tej kasy lub zakupem nowej kasy.

Nie ma możliwości zmiany numeru NIP wprowadzonego podczas fiskalizacji. 

Dane zarejestrowane w trybie szkoleniowym, przed fiskalizacją

Po przeprowadzeniu fiskalizacji, wszelkie dane zarejestrowane przez kasę fiskalną przed tym procesem zostają skasowane. Twoja kasa jest zaprogramowana, jednak funkcjonuje w trybie szkoleniowym, masz więc możliwość trenować jej obsługę i jednocześnie szczegółowo poznać jej funkcjonowanie.

Co zrobić po fiskalizacji

Jeśli Twoja kasa fiskalna jest modelem offline, masz 7 dni, aby dokonać zgłoszenia fiskalizacji do urzędu skarbowego. Jednocześnie Twój serwis musi zgłosić kasę fiskalną w tym samym terminie. Po dokonaniu zgłoszeń urząd skarbowy nada Twojej kasie numer ewidencyjny, a decyzję wyśle Ci pocztą. Dla modeli online numer ewidencyjny nadaje się automatycznie podczas fiskalizacji i znajduje się na raporcie potwierdzającym fiskalizację. Co więcej, nie ma obowiązku zgłaszania kasy fiskalnej do urzędu skarbowego. Dlatego też numer ewidencyjny kasy powinieneś nanieść w sposób trwały na jej obudowę.

Ile kosztuje fiskalizacja kasy fiskalnej?

Koszt fiskalizacji wynosi 100 zł netto. U nas otrzymasz nawet 99% rabatu, jeśli tylko dokonasz jej fiskalizacji w ciągu 30 dni od zakupu.

Podstawa prawna

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Zachęcamy do kontaktu z naszym serwisem.

Autor artykułu: Robert, specjalista do spraw technicznych.
Data modyfikacji: 2024-02-27

Scroll to Top