Czym jest licencja taksówkowa?

Licencja taxi to potoczne określenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Dokument ten jest wymagany, aby legalnie wykonywać zawód taksówkarza. Licencję muszą posiadać zarówno tradycyjni taksówkarze, jak i kierowcy świadczący przewozy na podstawie aplikacji. Uwaga! Licencja jest papierowa i musisz ją mieć przy sobie, gdy wykonujesz przewozy taksówką. 
Licencja obowiązuje na terenie jednej gminy, na terenie Warszawy lub na terenie kilku gmin, jeśli zawarły one porozumienie.

Licencja taxi wzór
Wzór licencji taxi

Kto może wnioskować o jej wydanie?

O wydanie licencji mogą się starać przedsiębiorcy indywidualni oraz spółki.

Licencja taxi bez działalności

Jak napisaliśmy wcześniej, tylko firmy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o licencję. Nie ma możliwości uzyskania licencji taxi bez działalności gospodarczej.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przedsiębiorca lub osoby zarządzające firmą, muszą dołączyć dokumenty potwierdzające, że nie zostały skazane wyrokiem za przestępstwa karno-skarbowe, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Dodatkowo nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie działalności związanej z transportem drogowym. 

Przedsiębiorca musi mieć tytuł prawny do dysponowania pojazdem, którym ma być wykonywany transport. 

Dodatkowe, wymagania dotyczą kierowcy taksówki. Kierowca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem, nie może mieć wydanego zakazu pracy jako kierowca. Kierowca musi mieć ukończone 18 lat, prawo jazdy kategorii B oraz ważne badania psychotechniczne. 

Ile zapłacisz za wydanie licencji?

Wydanie licencji obejmującej miasto Warszawa kosztuje od 355,20 zł do 499,50 zł, w zależności od okresu ważności licencji.

Jak uzyskać wypis z licencji?

Firmy posiadające więcej samochodów, potrzebują wypis z licencji. Aby uzyskać wypis, powinieneś złożyć wniosek i dokonać opłaty.

Gdzie można przewozić pasażerów

Licencja taxi uprawnia do przewożenia pasażerów wyłącznie na obszarze, na który otrzymał zezwolenie. Wyjątkiem są przypadki, gdy taksówkarz wiezie pasażera z obszaru, który obejmuje licencja, poza ten obszar – np. przewóz z jednego miasta do drugiego. Również przejazd w przeciwną stronę jest dopuszczalny. Każda licencja taxi, wydana w dowolnej gminie, obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

Jak rozpocząć proces uzyskania licencji?

Pierwszym dokumentem, który powinieneś złożyć w urzędzie gminy, jest wniosek o wydanie licencji. Co więcej do wniosku musisz dołączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
 • zaświadczenie o niekaralności
 • wykaz pojazdów samochodowych, zawierający następujące informacje:
  • markę, typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • pełnomocnictwo – jeśli ustanowiono pełnomocnika,
 • opłata za pełnomocnictwo (17 zł) – jeżeli skorzystano z pełnomocnictwa.

Niektóre urzędy mogą zażądać:

 • prawo jazdy
 • zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • dowód rejestracyjny samochodu z wpisem TAXI

Jakie są kary za prowadzenie taksówki z naruszeniem przepisów licencyjnych?

Jeżeli naruszysz przepisy regulujące przewozy taksówkami, to w przypadku kontroli możesz zapłacić karę. Kara może wynieść do 12000 zł za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji lub 2000 zł, za wykonywanie kursu pojazdem niewpisanym do licencji.

Numer licencji taksówkowej Warszawa. Przykład.
Numer licencji taksówkowej Warszawa – przykład

Jeśli ubiegasz się o wydanie licencji obowiązującej w Warszawie, wniosek z załącznikami złożysz w Wydziale Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, zabierając dokument tożsamości. Wniosek możesz złożyć poprzez pocztę na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub przez platformę ePUAP.

Jeżeli składasz wniosek osobiście, urzędnik sprawdzi dokumenty i poinformuje Cię o ewentualnych brakach.

Wniosek z załącznikami złożysz w Wydziale Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, zabierając dokument tożsamości. Co więcej, wniosek możesz złożyć poprzez pocztę na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub przez platformę ePUAP.

Scroll to Top