Czym jest licencja taxi?

„Licencja na taxi” to potoczne określenie. Pełna nazwa to „licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”. Coraz więcej osób decyduje się na zawód taksówkarza. Aby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać specjalną licencję. Dokument ten muszą posiadać zarówno tradycyjni taksówkarze, jak i kierowcy Ubera i Bolta.

Możemy pomóc w sprawach związanych z licencją taxi

Jeśli chcesz abyśmy pomogli Ci wypełnić wniosek, przyjedź do nas. Wszelkie druki są dostępne u Nas.

Przykład oznaczeń taksówki Warszawa z widocznym numerem licencji taxi.
Przykład oznaczeń taksówki Warszawa z widocznym numerem licencji taxi.

Kliknij tutaj aby zarezerwować wizytę w urzędzie

Jak otrzymać licencję taxi? Krok po kroku.

W rzeczy samej najważniejszy jest wniosek. Najpierw wypełnij go (formularze dostępne są u Nas) i dokonaj opłat. Dodatkowo dla ułatwienia, dodaj do wniosku numer telefonu. Następnie dołącz wymagane dokumenty.

Wymagane dokumenty,

Wnioskodawca musi dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na taksówkę,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
 • zaświadczenie o niekaralności
 • wykaz pojazdów samochodowych, zawierający następujące informacje:
  • markę, typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • pełnomocnictwo – jeśli ustanowiono pełnomocnika,
  • opłata za pełnomocnictwo (17 zł) – jeżeli skorzystano z pełnomocnictwa.

Zresztą, niektóre urzędy mogą zażądać:

 • prawo jazdy
 • zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • dowód rejestracyjny samochodu lub pozwolenie czasowe z wpisem TAXI
  • aby spełnić ten warunek powinieneś
   • wyposażyć taksówkę w taksometr
   • wykonać legalizację taksometru
   • mieć lampę dachową
   • mieć oznakowanie w postaci pasków, syrenek
   • zrobić przegląd samochodu w zakresie wymagań taksówki
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłaszanym do przewozów lub np. umowa użyczenia, leasingu.

Później udaj się do Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, zabierając dokument tożsamości.  Złóż wniosek wraz z załącznikami. 
Nawiasem mówiąc, wniosek możesz złożyć poprzez pocztę na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub przez platformę ePUAP.

Zasady przewożenia pasażerów

Tak naprawdę, właściciel licencji może przewozić pasażerów wyłącznie na obszarze, na który otrzymał zezwolenie. Wyjątkiem są następujące przypadki:

 • gdy taksówkarz wiezie pasażera z obszaru, który obejmuje licencja, poza ten obszar – np. przewóz z jednego miasta do drugiego. Konkretnie to, na terenie drugiego miasta kierowca nie może przewozić nowych pasażerów. W rezultacie, ewentualnie może wykonać kurs powrotny z drugiego miasta na obszar, który obejmuje licencja,
 • gdy taksówkarz wiezie pasażera z obszaru, którego nie obejmuje licencja, na obszar, na który została wydana licencja.
 • Licencja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

Jakie warunki należy spełniać, aby dostać licencję TAXI?

W istocie licencję taxi mogą uzyskać: mikro przedsiębiorcy (jednoosobowa działalność gospodarcza), członkowie zarządu spółki (osoby prawnej).

Ważne jest, żeby wnioskujący jak i taksówkarze, których zatrudnia firma lub będzie zatrudniała, nie mogli:

 • być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
 • muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B,
 • mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy,
 • mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.
 • być skazani za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku 

Ile kosztuje licencja taxi?

 Ile zapłacisz:

 • od 200 zł rocznie za licencję na teren jednej gminy i okres od 2 do 15 lat
 • do 450 zł za licencje na obszar miasta stołecznego Warszawy ważną od 30 do 50 lat.

Dodatkowo:

 • 1% opłaty za licencję, za każdy wypis. 
 • 17 zł opłata skarbowa, gdy używasz pełnomocnictwa

Dotkliwe kary za prowadzenie taksówki z naruszeniem przepisów licencyjnych

Mając to na uwadze, jeżeli naruszysz przepisy regulujące przewozy taksówkami, to w przypadku kontroli możesz zapłacić karę. Kara może wynieść:

 • 12 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji
 • 2000 zł – za wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencj

Jak powinna być wyposażona taksówka

Wyposażenie taksówki posiadającej licencje taxi.
Wyposażenie taksówki posiadającej licencje taxi, to m.in. widoczna lampa taxi.

Taksówka to samochód odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 (łącznie z kierowcą). W dodatku taksówka służy również do przewozu bagażu podręcznego pasażerów. Należy pamiętać że taksówka powinna być wyposażona w:

 • taksometr elektroniczny
 • ważne świadectwo legalizacji taksometru (taksometr powinien być widoczny dla pasażerów)
 • co najmniej dwa miejsca dla pasażerów
 • co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia
 • bagażnik na podręczny bagaż pasażerów
 • apteczkę doraźnej pomocy
 • ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy
 • dodatkowe światło z napisem „TAXI”:
  • umieszczone na dachu, o barwie: białej lub żółtej samochodowej z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu
  • Możesz stosować dodatkowe lampy z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane, dodatkowo identyfikujące taksówkę.
Ta korporacja posiada wszystkie samochody wyposażone w taksometr i kasę fiskalną.
Ta korporacja posiada wszystkie samochody wyposażone w taksometr i kasę fiskalną.

Ile kosztuje taksometr?

Zestaw nowego taksometru wraz z montażem i legalizacją to koszt około 1600 zł. Faktem jest że taksometr do działania potrzebuje kasy fiskalnej. Jeśli nie masz kasy fiskalnej, to cały zestaw: taksometr + kasa fiskalna + montaż + legalizacja będzie kosztował od 3100zł.