Wymiana licencji Taxi – kolejki.

Aktualnie, w Warszawie przebiega akcja wymiany licencji taksówkowych. Za „zamieszanie” odpowiedzialny jest ART. 5 USTAWY Z DNIA 16 MAJA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. POZ. 1180).