Wymiana licencji Taxi – kolejki.

Aktualnie, w Warszawie przebiega akcja wymiany licencji taksówkowych. Za „zamieszanie” odpowiedzialny jest ART. 5 USTAWY Z DNIA 16 MAJA 2019 R. O ZMIANIE USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (DZ. U. POZ. 1180).

Licencje TAXI udzielone na obszar m.st. Warszawy według zasad obowiązujących do 2020 r. (są to licencje, których numery rozpoczynają się od cyfry 0 lub 1) zachowują
ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do końca 2022 r.

Przedsiębiorcy posiadający takie licencje mają czas do końca 2022 r. na dostosowanie posiadanych uprawnień do obowiązujących przepisów.

Kolejki + długie, nocne oczekiwanie.

Wymiana licencji nie jest taka prosta. Aktualnie taksówkarze ustawiają się w kolejce wieczorem i czekają na otwarcie biura o godzinie 8:00, następnego dnia. W ciągu jednego dnia wymieniane jest ok. 40 licencji. W ostatnich dniach sytuacja w kolejkach zaostrzyła się, doszło nawet do rękoczynów. Aktualnie Straż Miejska zapewnia patrol który monitoruje sytuację w kolejce.

To nasze przypuszczenie, ale raczej na pewno nie wszyscy taksówkarze zdążą wymienić licencję na nowy wzór.

Aktualnie, w Warszawie przebiega akcja wymiany licencji taksówkowych.
Aktualnie, w Warszawie przebiega akcja wymiany licencji taksówkowych.

Do kogo zgłosić się na wymianę licencji.

Z wnioskiem o dostosowanie należy zwrócić się do Prezydenta m.st. Warszawy (Wydziału Licencji i Transportu Drogowego Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy), potwierdzając spełnianie obowiązujących wymogów ustawy o transporcie drogowym (wymogi jak do udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką).

Last Updated on 1 rok by Robert

Scroll to Top