Połączenie taksometru z kasą fiskalną

Połączenie taksometru i kasy fiskalnej, polega na włożeniu do gniazda kasy przewodu od taksometru. W najnowszych kasach (Vega Taxi E i Vega Taxi Online) wymaga to dodatkowo zmiany ustawień komunikacji. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że czynność połączenia ma jeszcze ważny aspekt prawny.

Połączenie taksometru z kasą fiskalną i homologacja

Każda kasa fiskalna dopuszczana jest do stosowania na podstawie homologacji oraz poprzedzających ją badań. W zakres sprawdzenia przed wydaniem homologacji wchodzi współpraca z urządzeniem zewnętrznym. W przypadku taksówki jest to urządzenie zwane taksometrem. Taksometry, które zostały sprawdzone z danym modelem kasy, są wpisane do homologacji.

Informacja w homologacji kasy o współpracującym taksometrze.

Odnosząc się do połączenia kasy z taksometrem, kasa fiskalna może pracować tylko z taksometrami, które są wpisane w jej homologacje.  Do czasu wejścia na rynek kasy fiskalnej ONLINE oraz nowych modeli taksometrów zgodnych z MID, sprawa połączenia taksometru z kasą fiskalną była prosta. Na rynku pracowały taksometry TX-06, Cezar fiskalny, które zostały sprawdzone przez Ministerstwo Finansów lub Główny Urząd Miar. Taksometry te pracowały oraz były prawnie dopuszczone do stosowania z każdym rodzajem kasy Novitus Vega. Pojawienie się na rynku kasy Vega Taxi E, z kopią elektroniczną, nie zmieniło zasad. Kasa z kopią elektroniczną pracowała z obydwoma modelami taksometru. 

Poprawne połączenie taksometru TXe z kasą Vega taxi E lub Vega Online

Wprowadzenie na rynek taksometru Novitus TXe oraz CB Electronics Cezar 2.

W końcówce 2020 roku, 21 września kasa Vega Taxi E została homologowana ponownie. Do listy współpracujących taksometrów dodano nowszą wersję taksometru CB Electronics o nazwie Cezar 2. Jest to lekko zmieniona wersja taksometru Cezar fiskalny, zgodna z dyrektywą MID. Od września 2020 roku, Vega Taxi E może współpracować z 4 modelami taksometrów. Numery unikatowe tej kasy rozpoczynają się od liter i cyfr: CCW2002……

Wprowadzenie na rynek Vega Taxi Online

W dniu 22 grudnia 2020 roku, Główny Urząd Miar wydał decyzję potwierdzającą, że kasa fiskalna Vega Online spełnia wymagania ustawowe, co umożliwiło jej wprowadzenie na rynek. Kasa może współpracować z nowoczesnymi taksometrami, takimi jak Novitus TXe i CB Electronics Cezar 2. Jednocześnie, nie jest kompatybilna ze starszymi modelami taksometrów, które uzyskały zatwierdzenie typu, na przykład z TX-06 fiskalnym czy Cezar fiskalnym.

Poprawne połączenie taksometru Cezar 2 z kasą Vega Taxi (CCW2002) lub Vega Online

Niezgodne z przepisami połączenia

Obserwujemy na rynku dużą liczbę niezgodnych z przepisami połączeń taksometru Cezar 2 z kasami fiskalnymi Vega Taxi. Z homologacji kas wynika że tylko dwie wersje kasy Vega taxi (oznaczone numerami unikatowymi CCW2002… oraz ECD) mogą pracować z tym taksometrem.
Jeżeli kasa fiskalna pracuje z taksometrem, który nie przeszedł z nią oficjalnej weryfikacji, taka konfiguracja narusza przepisy prawa. W sytuacji kontroli, wszelkie konsekwencje związane z tym nieprawidłowym połączeniem spadną wyłącznie na podatnika używającego tego zestawu.

Niepoprawne połączenie taksometru Cezar 2 z kasą fiskalną Vega Taxi
Nazwa urządzeniaNr homologacjiData
homologacji
Nr
Unikatowy
Taksometry współpracujące z kasą wpisane do homologacji kasy.Taksometry współpracujące z kasą fiskalną niezgodne z homologacją kasy.
VEGA TAXIPP7-8012/103/03/JS2003-02-11ADXCezar fiskalnyCezar 2
PT7-8012-506/JS/05/PP-18512006-09-25ADXCezar fiskalnyCezar 2
PT7-8012/20/443/SIU/08/PT7122009-06-23ADXCezar fiskalnyCezar 2
PT7/8012/16/123/11/ARH/3422011-08-30BAYCezar fiskalnyCezar 2
PP7-8012/352/02/JS2003-01-31ADXTX-06 fiskalnyCezar 2
PT7-8012-506a/JS/05/PP-18512007-03-29ADXTX-06 fiskalnyCezar 2
PT7/8012/1/23/SIU/10/PT282010-04-09BAYTX-06 fiskalnyCezar 2
PT 43/20132013-11-29BFOTX-06 fiskalnyCezar 2
PT 14/20152015-05-22CAN xx01TX-06 fiskalny, Cezar fiskalnyCezar 2
PT 19/20162016-08-11CAN xx02TX-06 fiskalny, Cezar fiskalnyCezar 2
VEGA TAXI (E)/ TX06 / CezarPT 18/20182018-09-12CCW 1801TX-06 fiskalny, Cezar fiskalnyCezar 2
VEGA TAXI (E)
TXE / TX06 / Cezar / Cezar2
PT 11/20202020-09-21CCW 2002TX-06 fiskalny, Cezar fiskalny, TXe, Cezar 2 
Vega Taxi OnlinePT2/20232020-12-22ECDTXe, Cezar 2 
      

Połączenie taksometru z kasą fiskalną Vega Taxi

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę kas fiskalnych Vega Taxi wraz z ich numerami homologacji, datami homologacji, numerami unikatowymi oraz informacjami o kompatybilności z taksometrami.

VEGA TAXI

1. VEGA TAXI
Nr homologacji: PP7-8012/103/03/JS
Data homologacji: 2003-02-11
Nr Unikatowy: ADX
Taksometry współpracujące z kasą: Cezar fiskalny
Taksometry niezgodne z homologacją: Cezar 2

2. VEGA TAXI
Nr homologacji: PT7-8012-506/JS/05/PP-1851
Data homologacji: 2006-09-25
Nr Unikatowy: ADX
Taksometry współpracujące z kasą: Cezar fiskalny
Taksometry niezgodne z homologacją: Cezar 2

3. VEGA TAXI
Nr homologacji: PT7-8012/20/443/SIU/08/PT712
Data homologacji: 2009-06-23
Nr Unikatowy: ADX
Taksometry współpracujące z kasą: Cezar fiskalny
Taksometry niezgodne z homologacją: Cezar 2

4. VEGA TAXI
Nr homologacji: PT7/8012/16/123/11/ARH/342
Data homologacji: 2011-08-30
Nr Unikatowy: BAY
Taksometry współpracujące z kasą: Cezar fiskalny
Taksometry niezgodne z homologacją: Cezar 2

5. VEGA TAXI
Nr homologacji: PP7-8012/352/02/JS
Data homologacji: 2003-01-31
Nr Unikatowy: ADX
Taksometry współpracujące z kasą: TX-06 fiskalny
Taksometry niezgodne z homologacją: Cezar 2

6. VEGA TAXI
Nr homologacji: PT7-8012-506a/JS/05/PP-1851
Data homologacji: 2007-03-29
Nr Unikatowy: ADX
Taksometry współpracujące z kasą: TX-06 fiskalny
Taksometry niezgodne z homologacją: Cezar 2

7. VEGA TAXI
Nr homologacji: PT7/8012/1/23/SIU/10/PT28
Data homologacji: 2010-04-09
Nr Unikatowy: BAY
Taksometry współpracujące z kasą: TX-06 fiskalny
Taksometry niezgodne z homologacją: Cezar 2

8. VEGA TAXI
Nr homologacji: PT 43/2013
Data homologacji: 2013-11-29
Nr Unikatowy: BFO
Taksometry współpracujące z kasą: TX-06 fiskalny
Taksometry niezgodne z homologacją: Cezar 2

9. VEGA TAXI
Nr homologacji: PT 14/2015
Data homologacji: 2015-05-22
Nr Unikatowy: CAN xx01
Taksometry współpracujące z kasą: TX-06 fiskalny, Cezar fiskalny
Taksometry niezgodne z homologacją: Cezar 2

10. VEGA TAXI
Nr homologacji: PT PT 19/2016
Data homologacji: 2016-08-11
Nr Unikatowy: CAN xx02
Taksometry współpracujące z kasą: TX-06 fiskalny, Cezar fiskalny
Taksometry niezgodne z homologacją: Cezar 2

VEGA TAXI E

11. VEGA TAXI (E)
Nr homologacji: PT 18/2018
Data homologacji: 2018-09-12
Nr Unikatowy: CCW 1801
Taksometry współpracujące z kasą: Novitus TXe, TX-06 fiskalny, Cezar fiskalny
Taksometry niezgodne z homologacją: Cezar 2

12. VEGA TAXI (E)
Nr homologacji: PT 11/2020
Data homologacji: 2020-09-21
Nr Unikatowy: CCW 2002
Taksometry współpracujące z kasą: TX-06 fiskalny, Cezar fiskalny, Novitus TXe, Cezar 2

VEGA TAXI ONLINE

13. Vega TAXI ONLINE
Nr homologacji: PT2/2023
Data homologacji: 2020-12-22
Nr Unikatowy: ECD
Taksometry współpracujące z kasą: Novitus TXe, Cezar 2

Last Updated on 14 godzin by Robert

Scroll to Top