Do czego służy taksometr

Taksometr to urządzenie elektroniczne i jest podstawowym wyposażeniem taksówki. Taksometr służy do obliczania opłaty za przejazd na podstawie czasu wynajęcia taksówki oraz przejechanej podczas wynajęcia odległości. Sprawę „komplikują” tzw. taryfy przewozowe, których w taksometrze może być od 1 do nawet 32. Każda taryfa zawiera szereg parametrów, a w szczególności opłatę za 1km przejechanej drogi oraz opłatę za 1 godzinę postoju. Dodatkowo taryfa posiada jednostkę taryfową, odcinek początkowy czasu oraz drogi i odcinki następne. Te dodatkowe parametry określają w jaki sposób przyrasta opłata.

Do niedawna w Polsce podstawowym systemem pracy taksometru, był system pojedynczy i układa taryf z 4 taryfami ułożonymi w ściśle określony sposób. System pojedynczy mówi nam, że taksometr oblicza opłatę za przejazd jednocześnie tylko z jednego źródła: czasy lub przejechanej drogi, i w zależności od prędkości jazdy i wyliczonej prędkości granicznej, przełącza się pomiędzy źródłami napędu. I tak, w przypadku przekroczenia prędkości granicznej (zazwyczaj jest to 20 km/h), opłata za przejazd naliczana jest według liczby przejechanych kilometrów. Analogicznie, jeśli taksówka jedzie wolniej niż 20 km/h, wówczas obowiązuje taryfa czasowa.

Ostatnio coraz częściej wykorzystywany jest system podwójny, szczególnie w taksometrach Novitus TXe. W systemie podwójnym, taksometr oblicza opłatę za przejazd z dwóch źródeł naraz. Nie ma pojęcia prędkości granicznej. Zawsze podczas jazdy z pasażerem, opłata za kurs obliczana jest jednocześnie za: przejechaną drogę oraz czas wynajęcia taksówki. 

Taksometr służy także do naliczania rabatów od kursów oraz do wykonywania kursów dla których opłata zastała ustalona pomiędzy pasażerem a kierowcą taksówki. Podczas takiego kursu taksometr oblicza opłatę, ale ustalona kwota końcowa jest wpisana na początku kursu, i to ona znajdzie się na paragonie. 

Taksometr służy również jako swoisty rejestrator. W sposób ciągły zlicza ilość przejechanych kilometrów, ilość kursów, ilość jednostek taryfowych oraz szereg danych diagnostycznych dotyczących swojego działania. 

Zdjęcie przedstawia taksometr TXe widziany z boku. Widać daszek przeciwsłoneczny i niewielką grubość urządzenia.
Taksometr TXe z zamontowanym daszkiem przeciwsłonecznym.

Last Updated on 1 miesiąc by Robert

Scroll to Top